ls-forum.dk

Forside
Biler
Tog
Flyvere
Droner

Overblik: Regler For Modelflyvning
19. March 2021
Billede af: Pixabay

Selvom modelfly ikke ligefrem er den ting i verden, hvor der er mest regulering, så er der dog stadig en smule. Det forholder sig sådan, at man som udgangspunkt gerne måde flyve med modelfly på alle arealer, der hører under Naturstyrelsen. Dog skal man stadig overholde reglerne fra trafikstyrelsen, når man befinder sig på Naturstyrelsens områder. Blandt andet må der ikke være beboelse indenfor 150 meter.

Herudover er der også følgende regler:

  • Brug af modelflyvere med en brændstofmotor eller lignende, kræver at man har en tilladelse fra Naturstyrelsen.
  • Hvis man vilde afholde stævner, sammenkomster eller konkurrencer der er af en vis størrelse, så vil man i visse tilfælde skulle søge tilladelse hos Naturstyrelsen. Eksempelvis hvis der skal transporteres tungt udstyr eller lignende.
  • Man må ikke udøve organiseret flyvning i tider, der generer fuglenes yngletid. Dette goregår fra 15/7 til den 1/11.
  • Hvis man ønsker at flyve med jetmodelfly og fritflyvende modelfly kræver en særlig tilladelse. Dette skyldes, at de er større og mere voldsomme end normale modelfly. Typisk kan man få tilladelse til et par arrangementer om året til hver type af modelfly.

Vær opmærksom på, at der kan være særlige lokale regler for flyvning, som skal overholdes. Tjek derfor med de lokale relevante myndigheder, hvis du er i tvivl.